Stomatologia

PASJA DAJĄCA GWARANCJĘ PEŁNEGO ZADOWOLENIA

Zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych

Gabinet RP Dent jako pierwszy w Łodzi zaczął stosować innowacyjną metodę leczenia opartą o komórki macierzyste pozyskiwane bezpośrednio z krwi własnej pacjenta. Komórki macierzyste to jedyne komórki w organizmie, które mają niemal nieograniczoną zdolność dzielenia się oraz różnicowania, a co za tym idzie, mogą na bieżąco odbudowywać uszkodzenia powstałe w różnych tkankach. Znajdują one szerokie zastosowanie m.in. w ortopedii, gdzie biorą udział w regeneracji kości, łagodzeniu urazów mięśniowych czy rekonstrukcji zerwanych więzadeł. Zainteresowanie możliwościami leczenia z wykorzystaniem komórek  macierzystych stale wzrasta. Jednymi z najbardziej obiecujących i najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny są chirurgia plastyczna i stomatologia.

"W gabinecie RP Dent skutecznie wykorzystujemy innowację, jaką jest odwirowywanie krwi pacjenta w celu uzyskania komórek macierzystych i czynników wzrostu stosowanych następnie do zabiegów implantologicznych, periodontologicznych oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej."


Czym są komórki macierzyste i czynniki wzrostu?

CD34+ są komórkami macierzystymi dającymi początek wielu typom komórek krwi. To jedne z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka. Biorą udział w produkcji kolagenu, aktywują mikrokrążenie, indukują tworzenie kości oraz wspomagają regenerację komórkową. Włączenie ich do zabiegów stomatologicznych wpływa na poprawienie rekonstrukcji tkanek twardych oraz miękkich w obszarze jamy ustnej i twarzy.

Czynniki wzrostu (Concentrated Growth Factors) są występującymi w krwi białkami, które regulują złożone procesy gojenia się ran i znacząco zwiększają możliwości regeneracji bez skutków ubocznych. Znajdują szczególne zastosowanie w implantologii, periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej.

Czym jest metoda CGF i  jakie są jej zalety? 

Stosowana w naszym gabinecie metoda CGF jest najnowocześniejszą i jednocześnie najbezpieczniejszą terapią regeneracyjną, jaką stosuje się w stomatologii, wykorzystującą komórki macierzyste oraz czynniki wzrostu.

Pozwala ona na:
  • uzyskanie lepszych i szybszych rezultatów gojenia się miejsc poddanych zabiegowi;
  • znacznie szybszą odbudowę tkanki kostnej;
  • zmniejszenie bólu i obrzęku pourazowego;
  • lepszą integrację implantu z kością;
  • wyeliminowanie skutków ubocznych i ewentualnych powikłań;
  • uniknięcie zespołu suchego zębodołu, mogącego wystąpić po ekstrakcji zęba.

Na czym polega zabieg z wykorzystaniem metody CGF?

Pobrana bezpośrednio od pacjenta krew zostaje poddana obróbce, dzięki której dochodzi do wyodrębnienia komórek macierzystych i czynników wzrostu. W gabinecie RP Dent stosujemy nowoczesny separator medyczny Silfradent Medifuge MF200, który pozwala na przygotowanie skoncentrowanego preparatu w zaledwie kilkanaście minut. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, uzyskany koncentrat bogatopłytkowy może być wykorzystany bezpośrednio na ranę lub zostać zmieszany z materiałem kościotwórczym. Wykorzystywany przez nas opatentowany mieszalnik medyczny Silfradent Round Up pozwala na dokładne, całkowicie pozbawione zanieczyszczeń atmosferycznych, mieszanie skoncentrowanego osocza bogatopłytkowego z materiałem kostnym lub jego substytutem.
Sterylna szklana probówka, w której odwirowywana jest krew pacjenta, została zaakceptowana do stosowania w preparatyce krwi i uzyskiwania materiałów przeznaczonych do wszczepiania pacjentom.         
                                          
Opisana powyżej metoda jest bezpieczna, nie powoduje powikłań, reakcji alergicznych ani działań niepożądanych, gdyż w całości opiera się na krwi własnej pacjenta. Wykorzystanie metody CGF w stomatologii pozwala na uzyskanie zdecydowanie lepszych rezultatów leczenia, zmniejszenie dolegliwości bólowych i skrócenie okresu rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych. Szybsza regeneracja to szybszy powrót do codziennych aktywności i dobrego samopoczucia.

Zabieg z zastosowaniem metody CGF w RP Dent.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów zabiegu z zastosowaniem komórek macierzystych i czynników wzrostu, zachęcamy do konsultacji z lekarzami bezpośrednio w naszym gabinecie. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą fachową wiedzą, udzielimy wszelkich informacji i rozwiejemy ewentualne wątpliwości dotyczące metody CGF. Zapraszamy.