Stomatologia

PASJA DAJĄCA GWARANCJĘ PEŁNEGO ZADOWOLENIA

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna kojarzy się przede wszystkim z ekstrakcjami zębów, ale jej zakres w rzeczywistości jest znacznie szerszy. Nasi stomatolodzy za pomocą technik chirurgicznych, przygotowują pacjentów do implantacji, przeszczepów, prac protetycznych. Oprócz tego nasi specjaliści wykonują operacje torbieli, podniesienie zatoki szczękowej, niwelowanie zmian chorobowych powstałych w obrębie języka i innych tkanek miękkich, czy też resekcje wierzchołków korzeni. Ponadto za pośrednictwem chirurgii stomatologicznej prowadzi się także sterowaną regenerację kości wykonywaną przy użyciu materiałów kościotwórczych i kościozastępczych.

Oferujemy:
  • ekstrakcje zębów,
  • resekcje i hemisekcje,
  • usuwanie ósemek i zębów zatrzymanych, torbieli szczęk.